การรับรอง

J.able ได้รับการอนุมัติจาก CE, FDA, CFDA, ISO13485, SGS-MSDS, การทดสอบความเข้ากันได้ทางชีวภาพ, CCPIT...

การแสดงใบรับรอง การแสดงใบรับรอง การแสดงใบรับรอง การแสดงใบรับรอง การแสดงใบรับรอง การแสดงใบรับรอง
×